28.04.2017.
 
  Start arrow Klasa poż.-polic.
 
Wizyty
Dzisiaj2
Wczoraj6
Miesiecznie9
W sumie53021
Menu witryny
Start
Lista artykułów
Kierunki Kształcenia
Szlak Papieski
Galeria
Informacje ogólne
Orlik 2012
Kontakt
Menu użytkownika
Klasa poż.-polic.
II LO w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Krakowie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
21.04.2011.
W dniu 13 kwietnia br. uczniowie klasy licealnej o kierunku Bezpieczeństwo Publiczne  w Zespole Szkół im. Jan Pawła II w Łapanowie gościli z wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jest to klasa o profilu policyjno pożarniczym.

Policjanci zaprezentowali część sprzętu jaki mają do dyspozycji, wykorzystywany w służbach prewencji oraz kryminalistyce. Policjanci z zaangażowaniem opowiadali im o swojej pracy, doświadczeniach związanych ze służbą, pracą z ofiarami przestępstw i ich sprawcami. Można było zobaczyć materiały wykorzystywane w laboratorium kryminalistyki. Ewentualni kandydaci do służby w Policji mogli dowiedzieć się o zasadach naboru i warunkach przyjęcia do służby. Oglądali sprzęt patrolujący drogi z lądu â samochody i motocykle krakowskiej drogówki, ale także obserwujący ruch drogowy z powietrza tj. policyjne śmigłowce.

W trakcie pobytu w szkole grupa ta zwiedziła już wcześniej m.in. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Zakład Karny zapoznając się z organizacją tych formacji.
 
Opracowanie:  mgr Celina Jacewicz

Zmieniony ( 21.04.2011. )
 
LO w Warszawie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
26.04.2010.

 15.04.2010 roku młodzież klasy I LO –„bezpieczeństwo publiczne „ miała niepowtarzalną okazję  przebywać w Warszawie w czasie trwania żałoby  narodowej, ogłoszonej w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem. Mogliśmy oddać hołd ostatniemu Prezydentowi  RP na Uchodźstwie Panu  Ryszardowi Kaczorowskiemu oraz obecnemu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu z małżonką, zapalając znicze pod Pałacem Prezydenckim. Pomimo smutnej  żałobnej atmosfery , która panowała w Warszawie, zobaczyliśmy dużo ciekawych miejsc.

Zwiedziliśmy  Łazienki Królewskie , Belweder , gdzie mogliśmy zobaczyć kondukt żałobny Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Później udaliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki aby zwiedzić ciekawe ekspozycje w Muzeum Techniki. Jako ostatnie zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego , które jest wyrazem hołdu warszawiaków  wobec tych , którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę .

Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania CSP w Legionowie , po czym w towarzystwie pani przewodnik zwiedzaliśmy starą Warszawę. Późnym  wieczorem zmęczeni ,ale zadowoleni wróciliśmy do domu.

 
I LO- w Centrum Szkolenia Policji Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
23.04.2010.

16.04.2010 r. młodzież klasy I LO – bezpieczeństwo publiczne  po raz pierwszy przebywała na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowej Policji w Bochni p. Marka Rudnika , młodzież mogła obserwować treningi policjantów szkolących się w tym  ośrodku. Licealiści  przyglądali się policjantom Ruchu Drogowego, którzy doskonalili umiejętności manualnego kierowania ruchem na ulicy. Uczniowie z Łapanowa byli również na autodromie, strzelnicy i hali sportowej, gdzie mieli możliwość przyjrzenia się zajęciom, które aktualnie były prowadzone ze słuchaczami. Dziś patrzą na te zajęcia z trochę innej perspektywy, jednak z pewnością wśród naszych młodych gości znajdą się i takie osoby, które w przyszłości same przekonają się że jednak trzeba włożyć sporo wysiłku aby  szkołę ukończyć policyjną.
Organizatorem wycieczki byli :p. Celina Jacewicz  i p. Robert Roj

Zmieniony ( 23.04.2010. )
 
I LO u Strażaków Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
23.03.2010.
W dniu 15 marca 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, uczący się w klasie  o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” gościli w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie.
 
W/w wizyta miała na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz wyposażeniem  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Sytemu Ratowniczo o- Gaśniczego. Prowadzący zajęcia strażak omówił strukturę organizacyjną, podział, podstawowe wyposażenie   oraz zasady funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W dalszej części zajęć młodzież miała okazję zapoznać się z zapleczem sprzętowym i lokalowym  jednostki. Zaprezentowano pojazdy pożarnicze wraz z wyposażeniem, odzież specjalną strażaka, sprzęt ochrony dróg oddechowych .Zapoznano uczniów ze środkami łączności bezprzewodowej w, które wyposażona jest jednostka, a także z zasadami alarmowania i powiadamiania jednostki przy pomocy systemu selektywnego alarmowania. Prowadzący strażak przedstawił również rolę OSP w życiu społeczności lokalnej tj. udział w uroczystościach kulturalnych, oświatowych oraz religijnych. Powyższa wizyta pozwoliła uczniom na poznanie   specyfiki   służby strażaków „ochotników”, która jest niekiedy równie odpowiedzialna i trudna jak służba strażaków zawodowych.

Kolejnym etapem poznawania  służby w zawodzie strażaka będzie wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni gdzie uczniowie będą mogli zapoznać się z tokiem  służby oraz wyposażeniem strażaków zawodowych.
 

Zmieniony ( 23.03.2010. )
 
Talk to me Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
22.03.2010.

„Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu „ bezpieczeństwo publiczne”, uczestniczą w/w projekcie.

Do najważniejszych celów projektu zaliczamy:

 • Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego,
 • Popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród młodzieży,
 • Doskonalenie sprawności językowych,Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów,
 • Przygotowanie do matury i egzaminu certyfikującego FCE,
 • Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu języków obcych pomiędzy miastem a wsią,
 • Wyrównanie szans edukacyjnych.
Wyżej wymienione cele zrealizowane będą przez organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim.30% Beneficjentów Ostatecznych (Uczniów uczestniczących w projekcie), którzy uzyskają najlepsze wyniki, przystąpią do międzynarodowego egzaminu FCE

Działania w projekcie
W ramach projektu każdy Uczeń będzie miał możliwość uczestniczenia w różnych formach wsparcia. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe dla uczestnika Projektu (Ucznia) i wszystkie prowadzone są w języku angielskim.

 

Projekt oferuje: pozaszkolne warsztaty językowe, warsztaty hobbystyczne, warsztaty taneczne oraz szkolne wycieczki językowe dla wszystkich uczniów oraz zajęcia dodatkowe w formie obozów i egzaminów FCE dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce.

Każdy uczestnik Projektu (uczeń) na zakończenie zajęć uzyska certyfikat ukończenia kursu językowego (po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów i egzaminu końcowego).

Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

Ścieżka edukacyjna składa się z 4 bloków tematycznych:

1.blok podstawowy
Warsztaty języka angielskiego (30 godzin w semestrze prowadzonych w 15-osobowych grupach o różnym stopniu zaawansowania, obowiązek uczestniczenia w zajęciach przez 3 lata szkolne; 30% uczniów wykazujących najwyższe wyniki w nauce zostanie dopuszczonych do międzynarodowych egzaminów FCE);

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym
 • należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego, jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie,
 • spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów,
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

2.blok warsztatowy:
16-godzinne zajęcia hobbystyczne (w II semestrze pierwszej klasy do wyboru: taniec, fotografia, rysunek, walki wschodnie, itp.) oraz 18-godzinne warsztaty tańca towarzyskiego prze Balem Maturalnym;

3.blok turystyczny:
wycieczki szkolne powiązane z nauka języka angielskiego (w I i II semestrze drugiej klasy) – miejsce i temat wycieczek będą ustalane dla każdej szkoły indywidualnie;

4.blok wakacyjny:
360 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce zostanie zakwalifikowanych do letnich obozów językowych na terenie Polski (180 uczniów podczas wakacji 2010 oraz 180 uczniów podczas wakacji 2011); w ramach obozów zorganizowane zostaną 50-godzinne intensywne zajęcia językowe powiązane z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi.

Zmieniony ( 22.03.2010. )
 
Młodzi mundurowi w KPP w Bochni Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
08.02.2010.
W dniu 11 stycznia 2010 roku W Komendzie Powiatowej Policji w Bochni gościli uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, uczący się w klasie o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”.
Młodzież w obecności wychowawców i opiekunów miała możliwość poznać pracę policjantów Komendy Powiatowej w Bochni, zwiedziła pomieszczenia od Recepcji po pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Przyglądała się pracy oficera dyżurnego, zwiedziła pokój przyjazny dziecku skrzywdzonemu tzw. „Niebieski Pokój”. Oprowadzający „wycieczkę” policjant będący w tej klasie nauczycielem przedmiotu mającego na celu zapoznać słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami pracy Policji opowiadał jak wygląda codzienna praca policjanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, Dzielnicowego, Drogówki czy tzw. kryminalnych.

Na świetlicy zorganizowano spotkanie z policjantem specjalistą ds. Nieletnich i Patologii. Następnie zaprezentował próbkę swoich umiejętności i wyposażenie technik kryminalistyki. Pokazał jak zabezpiecza się odciski palców np. ze szklanki. Chętni mieli okazję „odbić” swoje odciski palców na specjalnym formularzu. Opowiadał o swoich doświadczeniach ze swojej długoletniej pracy w tym fachu.
Na zakończenie z młodzieżą spotkał się policjant pracujący w Grupie Szybkiego Reagowania, który zaprezentował i omówił wyposażenie specjalistyczne tzw. „antyterrorysty”. Uczniowie mieli także okazję przymierzyć tzw. „żółwia”, czyli ubiór policjantów zabezpieczających np. imprezy o podwyższonym ryzyku tj. mecze piłki nożnej.

Policjanci prezentując pracę zwracali uwagę kandydatom do policyjnego munduru, iż jest to  służba dla społeczeństwa, niosąca wiele interesujących przeżyć oraz wyzwań, często ryzykownych dla zdrowia i życia.
 
Zmieniony ( 23.02.2010. )
 
Ruszyła klasa policyjno – strażacka Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
04.01.2010.

Pod patronatem Policji i Straży Pożarnej. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie po raz pierwszy naukę rozpoczęli uczniowie 24-osobowej klasy liceum ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo publiczne. Nową klasę honorowym patronatem objęła Straż Pożarna i Policja.  Uroczystą akademię na rozpoczęcie roku szkolnego uświetnili swoja obecnością Starosta Jacek Pająk, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajger, Komendanci Powiatowej Policji inspektor Marek Rudnik oraz Państwowej Straży Pożarnej mł. Bryg. Krzysztof Kokoszka, jak również przedstawiciele instytucji, z którymi szkoła współpracuje w ramach realizacji programu nauczania w klasie mundurowej. Podstawowym celem kształcenia uczniów w klasie licealnej o profilu bezpieczeństwo publiczne jest zapewnienie przyszłym absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego, niezbędnego do zdania egzaminu maturalnego i podjęcia dalszej nauki na wybranych kierunkach studiów, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat teoretycznego przygotowania policyjnego i strażackiego. Oprócz tego wezmą udział w dodatkowych atrakcyjnych zajęciach tematycznie związanych z profilem klasy. Nawiązując do formacji mundurowych uczniowie wspomnianej klasy również będą nosić mundury w ustalonym przez szkołę dniu oraz podczas świąt i uroczystości szkolnych. Zajęcia przedmiotowe z zakresu wiedzy ogólno policyjnej i strażackiej będą prowadzone przez doświadczonego policjanta i strażaka z bocheńskich jednostek, którzy zapoznają słuchaczy z pracą tych instytucji, zadaniami jakie spełniają, obowiązującymi przepisami prawa i taktyka działań. Będą zachęcać młodzież do obrania w życiu misji służenia społeczeństwu.  Warto zaznaczyć, że klasa powstała dzięki dużemu zaangażowaniu Roberta Roja – członka Zarządu Powiatu Bocheńskiego oraz wychowawcy Celiny Jacewicz.

Zmieniony ( 04.01.2010. )
 
Co to było za ślubowanie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
27.10.2009.

W piątek 16 października w Zespole Szkół im. Jana Pawła w Łapanowie uroczyście obchodzono święto  Patrona Szkoły. Po mszy świętej, którą zakończono  modlitwą  o rychłą beatyfikację Papieża Polaka, społeczność szkolna przeżywała wzruszający moment ślubowania klas pierwszych , w tym po raz pierwszy , klasy I liceum ogólnokształcącego o profilu „bezpieczeństwo publiczne”. Uroczystość uświetnili swoja obecnością przedstawiciele  Komendant Powiatowej Policji w Bochni  insp. Marek Rudnik  i asp. Leszek Machaj uczący  w klasie mundurowej oraz przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni st.kpt.mgr inż. Czesław Ziaja. Corocznie obchody Dnia Patrona Szkoły są okazją do wyróżnienia najlepszych uczniów tytułem „Prymusa Szkoły”. W tym roku ponownie najlepszą uczennicą okazała się Patrycja Chojecka z klasy IV technik architektury krajobrazu. Jest ona również stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Patrycja odebrała dyplom w obecności mamy, której Dyrektor w imieniu Rady Pedagogicznej wręczył List Gratulacyjny w dowód uznania za osiągnięcia córki. W Dniu Patrona Szkoły obchodzimy również Dzień Edukacji Narodowej, przy tej okazji Dyrektor wręczył Nagrody Dyrektora nauczycielom którzy wyróżnili się pracą dydaktyczno- wychowawczą. W uroczystości wzięli udział emeryci, renciści i rodzice.

Klasa o profilu bezpieczeństwo publiczne istnieje od września 2009 roku .Aktualnie uczy się w niej 30 uczniów. W zajęciach uczestniczy 15 chłopców i 15 dziewcząt, w środowisku szkolnym wyróżniają się noszonymi mundurami z emblematem klasy policyjnej. Zajęcia z zakresu wiedzy policyjnej prowadzi funkcjonariusz policji asp. Leszek Machaj .Odbywają się one raz w tygodniu i będą trwały przez trzy semestry nauki. W drugim półroczu uczniowie poznają podstawy  wiedzy  pożarniczej , zajęcia te będzie prowadził przedstawiciel straży pożarnej p. Grzegorz Cieśla.

wiecej zdjęć w gallerii !!!

Zmieniony ( 06.01.2010. )
 
Lekcja wychowania i pokory w Zakładzie Karnym Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
27.10.2009.

W miniony poniedziałek uczniowie LO mieli niecodzienną okazję zobaczyć „od podszewki” Zakład Karny w Nowym Sączu. Spotkali się tutaj z zespołem wychowawców oraz kierowników działu ochrony, którzy z niezwykłą pasją i zaangażowaniem opowiedzieli nie tylko o życiu więźniów, o ich zwykłym dniu i resocjalizacji, ale także o swojej niejednokrotnie niebezpiecznej pracy. Pracownicy działu penitencjarnego zapoznali młodzież ze strukturą organizacyjną zakładu karnego oraz z procedurą przyjmowania więźnia. Następnie uczniowie zwiedzili pawilony mieszkalne zakładu półotwartego i zamkniętego, zobaczyli jak wygląda sala widzeń, kaplica, spacerniak oraz miejsca, w których odbywają się zajęcia kulturalno-oświatowe. Przyszli pracownicy policji mieli także szansę przekonać się ,w jaki strój ochronny wyposażony jest strażnik na wypadek sytuacji kryzysowej w więzieniu. Wizyta w Zakładzie Karnym bez wątpienia na długo pozostanie w pamięci młodych ludzi. Wszyscy głęboko przeżyli spotkanie więziennego zespołu muzycznego. Równie mocno jak muzyka poruszyły uczniów słowa ludzi, którzy z perspektywy wielu lat spędzonych w celi więziennej przestrzegali przed używaniem narkotyków, kontaktami ze światem przestępczym. Dzięki temu doświadczeniu zmieniło się nasze wyobrażenie o więzieniu, oparte przecież najczęściej jedynie o sceny z filmów. Stało się dla nas jasne, że zakład karny to mały kombinat, w którym przebywają zarówno więźniowie, jak i cały sztab ludzi odpowiedzialnych za jego prawidłowe funkcjonowanie. Bez wątpienia potrafimy po tej wizycie docenić ciężką pracę wychowawców-ludzi którzy mają najbliższy kontakt z osadzonymi. Pragniemy gorąco podziękować Panu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowym Sączu za umożliwienie nam skonfrontowania rzeczywistości za murem z naszymi wyobrażeniami.

Zmieniony ( 27.10.2009. )
 

Warning: opendir(/home/httpd/html/images/stories/2009/rozdziele) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /home/httpd/html/mambots/content/plugin_jw_sig.php on line 46
Piesza wycieczka do Rozdziela Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
04.01.2010.
12-13 października całą klasą udaliśmy się na pieszą wycieczkę do Rozdziela. Pogoda nas nie rozpieszczała, mimo deszczu humory nam dopisywały. W czasie długiego marszu mogliśmy podziwiać piękne widoki Beskidu Wyspowego. 

Celem naszym było dojście do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu, musieliśmy pokonać trasę ok.11km.W strugach deszczu dotarliśmy na miejsce głodni, ale za to weseli. Po zjedzeniu obiadokolacji  i zakwaterowaniu  zaczęliśmy  przygotowywać się do zajęć integracyjnych . Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się na bieg patrolowy, którego celem było pokonywanie przeszkód w terenie, rozwiązywanie testu z wiedzy turystyczno-krajoznawczej oraz rozwijanie umiejętności orientacji w terenie. Do domu wróciliśmy cali i nawet zdrowi a przede wszystkim zintegrowani-bo przecież o to chodziło!

 
Wyjazd na strzelnicę do Pogwizdowa Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
04.01.2010.

 W ramach zajęć z Przysposobienia Obronnego udaliśmy się na pierwszą wycieczkę do Pogwizdowa na strzelnicę.Celem wycieczki było:
 • Zapoznanie z budowa broni palnej oraz techniką strzelania
 • Nabycie umiejętności oraz bezpieczeństwo obchodzenia się z bronią

 

Zmieniony ( 06.01.2010. )
 

© 2017 Łapanów - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie :: Administrator Roland Wojcik

Get The Best Free Joomla Templates at www.joomla-templates.com