28.04.2017.
 
  Start arrow Szlakiem Zmian...
 
Wizyty
Dzisiaj2
Wczoraj6
Miesiecznie9
W sumie53021
Menu witryny
Start
Lista artykułów
Kierunki Kształcenia
Szlak Papieski
Galeria
Informacje ogólne
Orlik 2012
Kontakt
Menu użytkownika
Szlakiem zmian Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Roland Wójcik   
07.01.2010.

 

Kapitał Ludzki

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w projekcie
 
„Szlakiem zmian - program kształcenia przyszłych kadr branży budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim”

 

Projekt „Szlakiem zmian – program kształcenia przyszłych kadr branży budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim” jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiat Bocheński (Lider Projektu) oraz Powiat Limanowski (Partner Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (nr WND-POKL.09.02.00-12-067/09-00).  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości ofert edukacyjnej oraz podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów kształcących się w ramach branży budowlano-architektonicznej w Zespole Szkół w Łapanowie, Zespole Szkół nr 2 w Bochni oraz Zespole Szkół nr 1 w Limanowej.
 
Całkowita wartość projektu to kwota 1263008 zł, natomiast wysokość dofinansowania wyniesie 1073556,80 zł, pozostała kwota to wkład Powiatu Bocheńskiego – 131175,90 zł oraz wkład Powiatu Limanowskiego – 58275,30 zł. Realizacja projektu podzielona została na dwa lata i potrwa do końca grudnia 2011 roku

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
 • zwiększenie oferty zajęć wyrównawczych służących przygotowaniu  uczniów do egzaminu
 •  zawodowegozwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych
 • zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w przygotowaniu uczniów do praktycznej części egzaminu zawodowego


Działania w projekcie realizowane w Zespole Szkół w Łapanowie

W ramach projektu każdy uczeń będzie miał możliwość uczestniczenia w różnych formach wsparcia. Projekt oferuje:

 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
:

Moduł I: „Jak wykonać ogród od A do Z”.
Tematyka
: opracowywanie projektów ogrodów, warsztaty zagospodarowania terenu, zajęcia z programem „Garden Compozer 3D plus”, elementy florystyki. W ramach modułu odbędą się wycieczki (Park Miniatur w Inwałdzie, Międzynarodowe Targi Katowice, Targi ogrodnicze, Politechnika, „Z architekturą drewnianą w tle” - Zakopane oraz Szkółka roślin w Kasińce.
Rocznie odbędzie się 60h zajęć pozalekcyjnych

 
Moduł II: „Kółko budowlane”.
Tematyka:
konstrukcje budowlane, projektowanie, kosztorysowanie, nowoczesne materiały i urządzenia budowlane (podsumowanie - konkurs wiedzy). W ramach modułu odbędą się wycieczki (Park Miniatur w Inwałdzie, Międzynarodowe Targi Katowice, Targi budowlane, Politechnika, „Szlakiem Architektury Drewnianej” - Zakopane oraz „Architektura kiedyś i teraz” - Sanok, Elektrownia Solina).
Rocznie odbędzie się 60h zajęć pozalekcyjnych.


Dla uczestników obu modułów zostaną zrealizowane warsztaty wakacyjne:
Moduł A „PARKI, DWORY I ZAMKI – jak zrozumieć ich założenia”
Moduł B „PRZEDSIEBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ”
Łącznie 42h dla każdej grupy.


 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

Moduł I: Zajęcia dla uczniów ZSZ (murarz):
Zajęcia obejmować będą:

 • zagadnienia teoretyczne zakresu zagadnień egzaminacyjnych dla zawodu oraz z przedsiębiorczości
 •  zajęcia praktyczne na poligonie budowlanym w Zespole Szkół w Łapanowie
 • egzamin próbny.
  Razem 72h zajęć.


 
Moduł II: Zajęcia dla uczniów Technikum
zajęcia obejmować będą:

 • zagadnienia teoretyczne i praktyczne zakresu zagadnień egzaminacyjnych dla zawodu oraz z przedsiębiorczości
 • zajęcia praktyczne na poligonie budowlanym w Zespole Szkół w Łapanowie
 • egzamin próbny
  Razem 48h zajęć.

Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych w pierwszym cyklu 40 osób (2010 rok) i w drugim cyklu 40 osób (2011 rok) - łącznie 80 (BO).


Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.:

REKRUTACJA:

Beneficjentami Ostatecznymi projektu „Szlakiem zmian - program kształcenia przyszłych kadr branży budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim” mogą być wyłącznie uczniowie:

 a) klasy I-IV Technikum/I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Łapanowie (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) kształcący się w zawodzie w ramach branży budowlano-architektonicznej tj.:technik:

 • technik: budownictwa, architektury krajobrazu
 • zsz: murar

b) zamieszkujący (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu bocheńskiego /limanowskiego/brzeskiego/wielickiego/myślenickiego/krakowskiego/nowosądeckiego.
O kolejności przyjęć będzie decydować średnia ocen z przedmiotów zawodowych z półrocza poprzedzającego rekrutację (powstaną listy rankingowe - dla uczestników zajęć pozalekcyjnych od najwyższej średniej do najniższej, dla uczestników zajęć wyrównawczych od najniższej średniej do najwyższej). Średnia ocen obejmie przedmioty zawodowe zgodnie z obowiązującym dla danej szkoły programem nauczania.
 
W projekcie nie mogą wziąć udział uczniowie, których planowane ukończenie szkoły przypada wcześniej niż termin zakończenia rocznego cyklu zajęć.
 
Rekrutacja trwa:
 • do 2 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 – 1 cykl
 • od 2 stycznia 2011 roku do 31 stycznia 2011 – 2 cykl


Dokumenty aplikacyjne należy składać do koordynatora szkolnego projektu.

 

Pliki do pobrania
Deklaracja uczestnictwa

Kwestionariusz

Oświadczenie beneficjenta ostatecznego

Regulamin rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 
                                                                                              SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTU
                                                                                             
                                                                                               mgr Zuzanna Cisak

 


 

 

 

Zmieniony ( 15.03.2011. )
 

© 2017 Łapanów - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie :: Administrator Roland Wojcik

Get The Best Free Joomla Templates at www.joomla-templates.com