28.04.2017.
 
  Start
 
Nowości
Popularne
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Wizyty
Dzisiaj2
Wczoraj6
Miesiecznie9
W sumie53021
Menu witryny
Start
Lista artykułów
Kierunki Kształcenia
Szlak Papieski
Galeria
Informacje ogólne
Orlik 2012
Kontakt
Archiwum
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Menu użytkownika
Witamy na stronie startowej
Talk to me
Redaktor: Roland Wójcik   
22.03.2010.

„Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu „ bezpieczeństwo publiczne”, uczestniczą w/w projekcie.

Do najważniejszych celów projektu zaliczamy:

 • Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego,
 • Popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród młodzieży,
 • Doskonalenie sprawności językowych,Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów,
 • Przygotowanie do matury i egzaminu certyfikującego FCE,
 • Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu języków obcych pomiędzy miastem a wsią,
 • Wyrównanie szans edukacyjnych.
Wyżej wymienione cele zrealizowane będą przez organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim.30% Beneficjentów Ostatecznych (Uczniów uczestniczących w projekcie), którzy uzyskają najlepsze wyniki, przystąpią do międzynarodowego egzaminu FCE

Działania w projekcie
W ramach projektu każdy Uczeń będzie miał możliwość uczestniczenia w różnych formach wsparcia. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe dla uczestnika Projektu (Ucznia) i wszystkie prowadzone są w języku angielskim.

 

Projekt oferuje: pozaszkolne warsztaty językowe, warsztaty hobbystyczne, warsztaty taneczne oraz szkolne wycieczki językowe dla wszystkich uczniów oraz zajęcia dodatkowe w formie obozów i egzaminów FCE dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce.

Każdy uczestnik Projektu (uczeń) na zakończenie zajęć uzyska certyfikat ukończenia kursu językowego (po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów i egzaminu końcowego).

Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

Ścieżka edukacyjna składa się z 4 bloków tematycznych:

1.blok podstawowy
Warsztaty języka angielskiego (30 godzin w semestrze prowadzonych w 15-osobowych grupach o różnym stopniu zaawansowania, obowiązek uczestniczenia w zajęciach przez 3 lata szkolne; 30% uczniów wykazujących najwyższe wyniki w nauce zostanie dopuszczonych do międzynarodowych egzaminów FCE);

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym
 • należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego, jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie,
 • spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów,
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

2.blok warsztatowy:
16-godzinne zajęcia hobbystyczne (w II semestrze pierwszej klasy do wyboru: taniec, fotografia, rysunek, walki wschodnie, itp.) oraz 18-godzinne warsztaty tańca towarzyskiego prze Balem Maturalnym;

3.blok turystyczny:
wycieczki szkolne powiązane z nauka języka angielskiego (w I i II semestrze drugiej klasy) – miejsce i temat wycieczek będą ustalane dla każdej szkoły indywidualnie;

4.blok wakacyjny:
360 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce zostanie zakwalifikowanych do letnich obozów językowych na terenie Polski (180 uczniów podczas wakacji 2010 oraz 180 uczniów podczas wakacji 2011); w ramach obozów zorganizowane zostaną 50-godzinne intensywne zajęcia językowe powiązane z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi.

Zmieniony ( 22.03.2010. )
 
Nasi młodzi krwiodawcy znów w akcji!
Redaktor: Roland Wójcik   
10.03.2010.

Krew jest dla człowieka bezcenna. To jego środowisko wewnętrzne. Zaopatruje nas w tlen, składniki mineralne i odżywcze, witaminy i hormony. Pomaga oczyszczać nasz organizm ze zbędnych produktów przemiany materii, chroni przed infekcjami. Niestety, mimo ciągłych badań i rozwoju techniki, medycyna nadal nie znalazła sposobu na sztuczne wytwarzanie krwi. Jedynym jej źródłem pozostaje więc wciąż drugi człowiek.
10 marca 2010 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie po raz kolejny została zorganizowana akcja krwiodawstwa. Tak jak poprzednim razem uczniowie i nauczyciele przyszli podzielić się z innymi tym najcenniejszym darem - swoją krwią. W osiemnastej akcji krwiodawstwa wzięło udział 56 osób,.pobrano krew uzyskując ponad 19 litrów. Ta bezinteresowna chęć niesienia pomocy innym to niewątpliwie sukces wychowawczy naszej szkoły.


Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do dalszych akcji.
        
        Opiekunowie SK PCK i HDK
        E. Wiaderny, B. Stochel

Zmieniony ( 10.03.2010. )
 
Program profilaktyki raka piersi
Redaktor: Roland Wójcik   
23.02.2010.

 logo

I Ty możesz zdecydować o swoim życiu – program profilaktyki raka piersi.

W Naszej Szkole rozpoczęła się realizacja kolejnego programu finansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt. „I Ty możesz zdecydować o swoim życiu – program profilaktyki raka piersi”. Program będzie realizowany do 31 lipca 2010r. przez Powiat Bocheński (wartość projektu to 50 000zł).

Do realizacji projektu zakwalifikowano 52 uczennice Naszej Szkoły, które uczęszczają  do II i III klas technik ekonomista oraz technik architektury krajobrazu. Ta grupa wiekowa za 2 lata powinna prowadzić samokontrolę piersi raz w miesiącu zgodnie z zaleceniami profilaktycznymi Polskiego Komitetu Zwalczania Raka.

Uczestniczki projektu wezmą udział w prelekcjach na temat badań profilaktycznych i konieczności ich systematycznego wykonywania. Prelekcje zostaną uzupełnione warsztatami samokontroli piersi. Na zajęciach zostaną rozdane podręczniki z zakresu profilaktyki raka piersi oraz specjalne zawieszki pod prysznic z instrukcją samobadania piersi.

Odbędzie się również spotkanie z przedstawicielką Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki” – Instytutu Onkologii, Klubu Wiodącego Województwa Małopolskiego. Jego celem będzie wzrost świadomości wagi profilaktyki i kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych.

W czerwcu 2010 odbędzie się konkurs wiedzy skierowany do wszystkich uczestniczek projektu. Uczennice, które zdobędą 3 najlepsze wyniki otrzymają nagrody. Realizacja programu zostanie podsumowana na konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele wszystkich szkól biorących udział w projekcie. Lista zakwalifikowanych uczennic jest dostępna u Pani mgr inż. Ewy Wiaderny kierownika warsztatów szkolnych.

Zmieniony ( 01.03.2010. )
 
Młodzi mundurowi w KPP w Bochni
Redaktor: Roland Wójcik   
08.02.2010.
W dniu 11 stycznia 2010 roku W Komendzie Powiatowej Policji w Bochni gościli uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, uczący się w klasie o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”.
Młodzież w obecności wychowawców i opiekunów miała możliwość poznać pracę policjantów Komendy Powiatowej w Bochni, zwiedziła pomieszczenia od Recepcji po pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Przyglądała się pracy oficera dyżurnego, zwiedziła pokój przyjazny dziecku skrzywdzonemu tzw. „Niebieski Pokój”. Oprowadzający „wycieczkę” policjant będący w tej klasie nauczycielem przedmiotu mającego na celu zapoznać słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami pracy Policji opowiadał jak wygląda codzienna praca policjanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, Dzielnicowego, Drogówki czy tzw. kryminalnych.

Na świetlicy zorganizowano spotkanie z policjantem specjalistą ds. Nieletnich i Patologii. Następnie zaprezentował próbkę swoich umiejętności i wyposażenie technik kryminalistyki. Pokazał jak zabezpiecza się odciski palców np. ze szklanki. Chętni mieli okazję „odbić” swoje odciski palców na specjalnym formularzu. Opowiadał o swoich doświadczeniach ze swojej długoletniej pracy w tym fachu.
Na zakończenie z młodzieżą spotkał się policjant pracujący w Grupie Szybkiego Reagowania, który zaprezentował i omówił wyposażenie specjalistyczne tzw. „antyterrorysty”. Uczniowie mieli także okazję przymierzyć tzw. „żółwia”, czyli ubiór policjantów zabezpieczających np. imprezy o podwyższonym ryzyku tj. mecze piłki nożnej.

Policjanci prezentując pracę zwracali uwagę kandydatom do policyjnego munduru, iż jest to  służba dla społeczeństwa, niosąca wiele interesujących przeżyć oraz wyzwań, często ryzykownych dla zdrowia i życia.
 
Zmieniony ( 23.02.2010. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 40 z 98
Sonda
Jak oceniasz nową strone
 
Klasa poż.-polic.
Szlakiem Zmian...
Info dla maturzystów
Advertisement
 
Advertisement

© 2017 Łapanów - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie :: Administrator Roland Wojcik

Get The Best Free Joomla Templates at www.joomla-templates.com