V Międzyszkolny Konkurs Literacki
Redaktor: Roland Wójcik   
17.03.2009.

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Literackim
organizowanym z okazji X Jubileuszowego Rajdu Papieskiego
na trasie Łapanów- Niegowić.
Tematyka konkursu związana jest z jego hasłem:

Przyszłość Polski od was zależy

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest napisanie pracy literackiej w dowolnej formie na temat;
Klasy I-VI szkoły podstawowej:

  1. Ojczyzna - kiedy myślę … - rozpoczynając słowami Jana Pawła II napisz wiersz, który wyraziłby Twoje emocje i refleksje związane z Ojczystym krajem.
  2. Moja mała ojczyzna … Zaprezentuj miejsce, które mógłbyś tak nazwać. Napisz dlaczego.

Gimnazjum:

  1. Ojczyzna - kiedy myślę … - rozpoczynając słowami Jana Pawła II napisz wiersz, który wyraziłby Twoje emocje i refleksje związane z Ojczystym krajem.
  2.  Przyszłość Polski od was zależy. Uzasadnij aktualność słów Jana Pawła II.

Szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Ojczyzna - kiedy myślę … - rozpoczynając słowami Jana Pawła II napisz wiersz, który wyraziłby Twoje emocjei refleksje związane z Ojczystym krajem.
  2. Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru. Napisz, jak wyzwanieto pojmowano w przeszłości, a jak można je odczytać dzisiaj.

Kliknij czytaj całość aby zobaczyć regulamin konkursu

Regulamin

1. Cele konkursu:
• pobudzanie do refleksji nad współczesnym rozumieniem patriotyzmu
• ukazanie życia Jana Pawła II jako świadectwa miłości do ojczyzny
• rozwój talentów literackich młodzieży

2. Organizacja konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół   podstawowych    
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracę będą oceniane                        
i nagradzane w następujących kategoriach wiekowych:
• szkoła podstawowa: klasy I-III
• szkoła podstawowa: klasy IV-VI
• gimnazjum
• szkoły ponadgimnazjalne

3. Wymogi formalne konkursu:
• każda szkoła może przysłać 5 prac z danej kategorii wiekowej
• praca powinna posiadać dołączoną kartę informacyjną                    
  z nazwiskiem, wiekiem autora, nazwą szkoły, którą reprezentuje
  i nazwiskiem opiekuna

4. Ocena prac:
• Komisję oceniającą  powołuje organizator konkursu.
• Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
• zgodność  z tematyką konkursową
• samodzielność
• oryginalność podejścia do tematu
• poprawność językowa

5. Kalendarium konkursu:
• termin nadsyłania prac : 15 kwietnia 2009 r.
• rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie
 się na dziedzińcu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
 16 maja 2009 roku o godzinie 9.00

Informujemy, że szkoła nie odsyła nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do   
ich publikacji.

Regulamin Rajdu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół im.    
Jana Pawła II w Łapanowie
www.zslapanow.pl

Zmieniony ( 17.03.2009. )