Wojewódzki Finał w Łapanowie
Redaktor: Roland Wójcik   
12.05.2009.

MOJA  MAŁA  OJCZYZNA ”

Tegoroczny  wojewódzki finał Programu  Wychowania Patriotycznego i Społecznego odbędzie się 19 maja  2009 roku o godz. 9.00  w ZS im Jana Pawła II  w Łapanowie.  Program realizowany jest przez  Stowarzyszenie Parafiada  im. św. Józefa  Kalasancjusza w Warszawie  w ramach Projektu „Ruch  Rzeźbi Umysł Serce i Ciało” . Od  2005 roku w trzech edycjach  obejmujących wszystkie województwa  wzięło  udział  1.585 szkół  i  12.998 uczniów. Młodzież  naszej szkoły wzięła udział w tegorocznej edycji  programu , którego tematem jest Zbrodnia Katyńska i zakwalifikowała się etapu wojewódzkiego.  Stowarzyszenie  Parafiada, które jest organizatorem programu wyróżniło naszą  placówkę, powierzając nam  organizację Małopolskiego Finału  w Łapanowie.  Głównym celem tegorocznego programu było pogłębienie wiedzy  na  temat  Zbrodni Katyńskiej, powiązanie historii Polski z historią własnego regionu, ze swoją  „małą ojczyzną”.  Niezwykle ważnym celem było kształtowanie wśród uczestników programu postaw patriotycznych i obywatelskich, przywiązanie i miłość do Ojczyzny, wzbudzanie  szacunku i dumy z  tradycji  własnego narodu  i dziejów historii Polski , przeplatanej patriotyzmem lokalnych bohaterów. Małopolski Finał w Łapanowie odbędzie się z  udziałem  władz samorządowych, edukacyjnych, rodziny zamordowanego w Katyniu księdza Jana  Leona  Źiółkowskiego i lokalnej społeczności.